مجتمع آموزشی علم و صنعت جهرم  از سال ۱۳۹۲  با کسب مجوز  از سازمان آموزش فنی و حرفه ای  ، سازمان مدیریت صنعتی  ، سازمان نظام سلامت کشور  ،  سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی  ، سازمان تحقیقات جهادکشاورزی  ، دانشگاه پیام نور  ، دانشگاه دولتی  ، دانشگاه آزاد  ،و غیره  فعالیت خود را آغاز نمود و در حال حاضر در زمینه های علمی ، آموزشی و فرهنگی با ارائه دپارتمانهای آموزشی علوم انسانی ، علوم پزشکی  ، کامپیوتر  ، فنی و مهندسی  ، صنایع دستی و گردشگری  ، کشاورزی ، حسابداری  ، مدیریت و بازرگانی  ، زبانهای خارجی  ، دوره های ضمن خدمت کارکنان دولت و غیره  با هدف ارائه خدمات به مردم در سطح استان فارس ، خصوصا شهرستان جهرم  در حال فعالیت می باشد .