کارجوی محترم

.با تکمیل فرم ذیل در فهرست بانک اطلاعاتی جویندگان کار کاریابی ره آورد  قرار می گیرید.

اطلاعات شخصی و نام شما  کاملا” محرمانه و فقط در اختیار مدیر سایت بوده و فقط اطلاعات شغلی شما به کارفرمایان ارائه و در صورت نیاز با شما تماس گرفته خواهد شد

لطفا” در تکمیل اطلاعات فرم دقت نموده ، موارد ستاره دار*را تکمیل نمایید و در بخش مهارتهاکلیه کلمات کلیدی توانایی ها ، تخصصها ، تجارب و گواهینامه های خود رادرج نمایید

در پایان ضمن تشکر از شما در صورتی که واقعا” جویای کار هستید نسبت به تکمیل فرم ذیل .اقدام نمایید در غیر اینصورت خواهشمند است فرصت را به سایر کارجویان بدهید.

ماده ۱ ) موضوع تعهد نامه :

** در صورت انصراف کارجو از فرآیند بکارگماری وجه پرداختی بابت ثبت نام به وی مسترد نمی گردد **

** حق الزحمه مشغول بکاری در صورت مشغول شدن نصف حقوق یک ماه می باشد **

 

 بر اساس این متن، کارجو، ضمن عقد خارج لازم متعهد می گردد تا در صورتی که بعد از تاریخ های معرفی به کار که در پرونده الکترونیک ایشان ثبت         می گردد، چنانچه به هر شکلی و تحت هرپستی در مکان معرفی شده و یا مکانهای شغلی تابع آن، اشتغال به کار پیدا نمایند، چه این اشتغال فوری انجام پذیرد و چه با تأخیر و چه با قرارداد کتبی باشد و چه با قرارداد شفاهی، حداکثر یکماه پس از اشتغال، جهت تعیین تکلیف پرداخت حق الزحمه کاریابی و تسویه حساب با مشاور بر اساس آئین نامه مصوب اقدام نماید.در غیر این صورت کاریابی می‌تواند از طریق مراکز قانونی اقدام به وصول حق‌الزحمه خود نماید.

ماده ۲ ) شرایط تعهد نامه :

۱-کارجو می پذیرد که ملاک تأئید شروع به کار ایشان در محل معرفی شده، صرفاً نظر دایره بازرسی دفتر مشاور می باشد.   

۲-کارجو می پذیرد که در صورت انقضای زمان مندرج در ماده یک و عدم مراجعه ایشان جهت تسویه حساب، مشاور مختار خواهد بود تا بر حسب قواعد اداری موضوعه، جهت استیفای حقوق خود، هر اقدام لازم از جمله اقدامات قانونی را  به مورد  اجرا گذاشته و علاوه بر مبلغ بدهی کارجو مبالغ مربوط به هزینه دادرسی از جمله هزینه واخواست، هزینه اوقات صرف شده، هزینه ایاب و ذهاب  و هزینه وکالت وکیل دعاوی را از کارجو اخذ نماید.    

۳-کارجو اقرار می کند که اقلام تودیع شده را با توافق و رضایت کامل خود به منظور ودیعه حسن عملکرد به تعهدات فوق الذکر، به مشاور تحویل داده و رسید دریافت نموده است.         

۴-کارجو اختیار کامل به مشاور می دهد تا در صورت عدم پایبندی به تعهدات خود در زمان معهود، مشاور کاملاً مختار باشد تا جهت تصرف اقلام تودیع شده، به صلاحدید خود اقدامات لازم را به مورد اجرا گذارد و هرگونه اعتراض کارجو بلا اثر  باشد.         

۵- کارجو می پذیرد که در صورت عدم پذیرش و یا انصراف از شغل معرفی شده، فاصله زمانی استرداد مدارک و وثائق تودیع شده، صرفاً بر اساس نظر مشاور تعیین گردد.

 

 

فرم ثبت نام کاریابی

  • ۳۰,۰۰۰ تومان