آدرس : شهرستان خفر – خیابان شهید کرامت اله حسینی (خیابان حوزه علمیه ) جنب دانشگاه آزاد آموزشگاه گزینه ۲

شماره تماس : ۰۹۱۷۶۸۹۰۸۷۲-۰۷۱۵۴۵۰۴۸۸۴