مکان ثبت نام: جویم، جنب بانک ملی، انتهای کوچه ۹ نیایش- مجتمع آموزشی علم و صنعت جهرم شعبه شهر جویم

تلفن تماس:۰۹۱۷۴۸۴۱۹۷۳